Լրացրեք ճիշտ պատասխանը:
 
Ավստրալիայի գետերից ամենամեծ ծախսն ունի :