Գտեք ճիշտ պատասխանը:
 
Ավստրալիայում գարնանային ամիս է համարվում՝ :