Գրեք ճիշտ պատասխանը:
 
Կլիմայական ո՞ր գոտին է Ավստրալիայի տարածքում զբաղեցնում \(20-30\)° լայնությունների գոտին