Գրեք բաց թողնված բառերը:
 
Ավստրալիայի ամբողջ  հատվածը զբաղեցնում է արևադարձային կլիմայական գոտին, որի տարածքի մեծ մասում տիրապետողը  կլիմայական մարզն է: