Գրեք բաց թողնված բառը:
 
Ավստրալիայից հարավ գտնվող կղզիներում տիրապետողը   ջերմային գոտին է: