Գրեք համապատասխան բառերը:
 
Ավստրալիայի կլիմայական առանձնահատկությունների պատճառով  սակավաջուր են, իսկ   քիչ են և ունեն մակարդակի զգալի սեզոնային տատանումներ: