Գտեք ճիշտ պատասխանը:
 
Հունիս-օգոստոս ամիսներին Ավստրալիայի տարածքի մեծ մասում չորային եղանակները պայմանավորված են