Գտեք ճիշտ պատասխանը:
 
Ինչպե՞ս կփոխվեր Մեծ Ջրբաժան լեռնաշղթայի արևելյան լանջերի կլիման, եթե լեռնաշղթան գտնվեր մայրցամաքի արևմուտքում