Քարտեզում թվերով նշված են՝ \(1,2,3.\) գետ; \(4,5\). լիճ; \(6\). ստորերկրյա ջրի ավազան:
 
Ըստ նշված հաջորդականության լրացրեք այդ օբյեկտների միայն անունները՝ \(1,2,6\)
 
; ;
 
Australia_jragrutyun.jpg