Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Ավստրալիայի կլիմայական գոտիների և մարզերի բնութագիրը 2Մ.
2. Ավստրալիայի կլիմայական առանձնահատկությունները 4Մ.
3. Ավստրալիայի ներքին ջրերի առանձնահատկությունները 4Մ.
4. Ավստրալիայի ներքին ջրերի ճանաչումը քարտեզով 6Մ.