Նկարագրով որոշեք բնական զոնան և գրեք դրա ամբողջական անվանումը:
 
Այս զոնայի հետ նույն լայնությունների վրա կարելի է հանդիպել սավաննաների և նոսրանտառների, մշտադալար կոշտատերև անտառների և թփուտների, տափաստանների և բարեխառն անտառների բնական զոնաները, սակայն այս զոնան ունի խիստ սահմանափակ տարածում և հանդիպում է հիմնականում մայրցամաքի ներքին շրջաններում:
 
 բնական զոնա