Գտեք բաց թողնված բառերը:
 
Եվրասիայի տարածքում հումուսի նվազագույն պարունակություն ունեցող հողերը բնորոշ են  և  բնական զոնաներին: