Կռահեք, թե ցուցադրված բույսերից ո՞րն է բնորոշ անապատների և կիսաանապատների բնական զոնային: