Գուշակեք, թե նշված կենդանիներից ո՞րն է առավել բնորոշ բարեխառն անտառների բնական զոնային: