Գտեք,, թե նշված նկարներից ո՞րն է վերաբերում Միջագետքի դաշտավայրի տարածքում գետերի հարևանությամբ ձևավորվող բնական զոնային: