Քարտեզում թվերով նշված օբյեկտներն են՝
 
1. լեռնաշղթա; \(2\). դաշտավայր; \(3\). սարահարթ; \(4\). դաշտավայր; \(5\). սարահարթ; \(6,7\). լեռնաշղթա; \(8\). բարձրավանդակ; \(9\). լեռնաշղթա; \(10\). սարահարթ; \(11\). դաշտավայր; \(12\). բարձրավանդակ; \(13\). սարահարթ; \(14\). ցածրավայր; \(15\). դաշտավայր:
 
Գրեք այդ օբյեկտների միայն անվանումները հետևյալ հաջորդականությամբ՝  \(5;6;7\)
 
1.
 
2.
 
3.
 
Asia_relief-blank.jpg