Քարտեզում թվերով նշված են հետևյալ օբյեկտները. \(1-6\). լեռնաշղթա; \(7\). լեռնաշխարհ; \(8\). լեռնաշղթա; \(9-12\). դաշտավայր:
 
Գրեք այդ օբյեկտների միայն անվանումները հետևյալ հաջորդականությամբ. \(12;1;2\)
 
1.
 
2.
 
3.
 
Europe_relief.jpg