Քարտեզում թվերով նշված են հետևյալ օբյեկտները. \(1-5\).գործող հրաբուխներ, \(6-10\).բարձր գագաթներ:
 
Լրացրեք այդ օբյեկտների անվանումները հետևյալ հաջորդականությամբ՝ \(3;4;5\)
 
1.
 
2.
 
3.
 
Asia_volcanoes.jpg