Նշեք, թե նշված պլատֆորմներից ո՞րն է գտնվում Ասիայի ծայր հարավում: