Գտեք, թե Եվրասիայի գետային ցանցի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ: