Օգտվելով քարտեզից՝ նշեք թվերով նշված գետերի միայն անվանումները` հետևյալ հաջորդականությամբ՝ \(3;4;5\)
 
1.
 
2.
 
3.
 
Asia_rivers.jpg