Օգտվելով քարտեզից՝  նշեք թվերով նշված լճերի միայն անվանումները (օրինակ՝ Սևան)` հետևյալ հաջորդականությամբ՝ \(2;4;6\)
 
1.
 
2.
 
3.
 
Asia_lakes.jpg