Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Եվրասիայի լճերի ճանաչումը քարտեզով 6Մ.
2. Եվրասիայի գետերի բաշխումը ըստ ջրհավաք ավազանների 2Մ.
3. Եվրասիայի քաղցրահամ և աղի լճերը 1Մ.
4. Եվրոպայի գետերը 4Մ.