Քարտեզում ներկայացված օբյեկտներն են՝ \(1\). ծով; \(2\). ծոց; \(3,4\). նեղուց; \(5\). ջրանցք; \(6\). ծոց
 
Նշեք տվյալ օբյեկտների միայն անվանումներն՝ ըստ դրանց թվերի հետևյալ հաջորդականության՝ \(1,3,6\)
 
1. ; 2. ; 3.
 
South America jrer.jpg