Քարտեզում թվերով նշված են հետևյալ օբյեկտները. \(1,2\). թերակղզիներ; \(3\). կղզիախումբ; \(4\). թերակղզի; \(5,6,7,8\). կղզիախումբ:
 
Նշեք տվյալ օբյեկտների միայն անվանումները ըստ դրանց թվերի հետևյալ հաջորդականության՝ \(3,4,5,8\)
 
1.; 2.; 3.; 4.
 
South America-islads.jpg