Քարտեզում նշված են հետևյալ օբյեկտները՝  \(1,2,3,4,5,6\). հարթավայրեր; \(7\). լեռնաշղթա; \(8\). լեռնագագաթ: 
 
Լրացրեք այդ օբյեկտների միայն անվանումներն՝ ըստ հետևյալ հաջորդականության՝ \(1,3,5\)
 
1. ; 2. ; 3.
 
South America-relief.jpg