Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Հարավային Ամերիկայի մակերևույթի առանձնահատկությունները և օգտակար հանածոները 2Մ.
2. Հարավային Ամերիկայի ափերը ողողող ծովերը և ծոցերը, նեղուցները և ջրանցքները 2Մ.
3. Հարավային Ամերիկայի կղզիները և թերակղզիները 4Մ.
4. Հարավային Ամերիկայի ափերի մոտ գտնվող օվկիանոսային հոսանքները 2Մ.