Նշեք թե ո՞ր բնական զոնայում է ամենահարուստ կենսաբազմազանությունը:
 
Պատասխանում գրել բնական զոնայի ամբողջական անվանումը առանց զոնա բառը նշելու: