Լրացրեք, թե Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաներից ո՞րն է ձևավորվել հասարակածային կլիմայական գոտու սահմաններում
 
Պատասխանում գրել միայն բնական զոնայի անվանումն՝ առանց բնական զոնա արտահայտության: