Գտեք, թե նշված կենդանիներից ո՞րն է բնորոշ և խոնավ հասարակածային անտառներին և սավանաների ու նոսրանտառների զոնային՝