Ընտրեք, թե ո՞ր բնական զոնան է տարածվում Ֆոլկլենդյան կղզիների տարածքում