Գրեք, թե հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ անապատների և կիսաանապատների բնական զոնայի համար այն դեպքում, եթե Անդերը գտնվեին մայրցամաքի արևելքում