Նշեք ճիշտ պատասխանները:
 
Պատագոնիայի սարահարթում տարածվող   բնական զոնայում տիրապետում են շագանակագույն և   կիսաանապատային հողերը: