Գտեք ճիշտ պատասխանը:
 
Օրինոկոյի դաշտավայրի կլիմայի վերաբերյալ նշված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ, այն դեպքում, եթե Գվիանական հոսանքը լիներ սառը
: