Քարտեզում թվերով նշված օբյեկտներն են. \(1,2,3,4,5\). գետեր; \(6,7\). լճեր
 
Ըստ նշված հաջորդականության՝ \(4,5,7\)  գրեք այդ օբյեկտների միայն անվանումները.
 
1. ; 2. ; 3.
 
For inner water.jpg