Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Հարավային Ամերիկայի ներքին ջրերի առանձնահատկությունները 2Մ.
2. Հարավային Ամերիկայի կլիմայական գոտիների և մարզերի բնութագիրը 3Մ.
3. Հարավային Ամերիկայի կլիմայի վրա ազդող գործոնները 5Մ.
4. Հարավային Ամերիկայի լճերը 1Մ.