Ավելացրեք բաց թողնված բառը:
 
Հարավային Ամերիկայում ամենամեծ տարածքը զբաղեցնում է   կլիմայական գոտին: