Գրեք բաց թողնված բառերը:
 
Մայրցամաքի հարավում տիրապետող է   կլիմայական գոտին, որը տարածվում է նաև   կղզիախմբում: