Լրացրեք բաց թողնված բառերը:
 
Բարեխառն գոտին զբաղեցնում է   զուգահեռականից հարավ ընկած ամբողջ տարածքը, որի մեջ է մտնում նաև   սարահարթը: