Նշեք, թե Հարավային Ամերիկայի լճերի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ՝