Նշեք ճիշտ պատասխանը:
 
Առափնյա դաշտավայրերը բաղկացած են Ֆլորիդայի, Մերձմեքսիկական և ..... դաշտավայրերից: Նշել բաց թողած դաշտավայրի միայն անվանումը: