Օգտվելով քարտեզից՝ լրացրեք օվկիանոսային հոսանքների միայն անվանումները և տեսակը (տաք կամ սառը)՝ համաձայն քարտեզում նշված թվերի հետևյալ հաջորդականության՝ \(2,3,5\) (օրինակ Անտիլյան տաք)
 
1. ; 2. ; 3.
 
North America ocean currents.jpg