Քարտեզում թվերով նշված օբյեկտներն են \(1,2\). ծոց; \(3\). ծով; \(4\). նեղուց; \(5\). ծոց; \(6\). նեղուց; \(7\). ծով; \(8\). ջրանցք; \(9,10\). ծոց; \(11\). նեղուց:
 
Նշեք հետևյալ օբյեկտների միայն անվանումները հետևյալ հաջորդականությամբ՝ \(2,4,6\)
 
1. ; 2. ; 3.
 
North_America_apagic.jpg