Քարտեզում թվերով նշված են հետևյալ օբյեկտները՝ \(1,2\). կղզի; \(3\). թերակղզի; \(4\). կղզի; \(5\). թերակղզի; \(6\). կղզի; \(7,8,9\). թերակղզի:
 
Նշեք այդ օբյեկտների միայն անվանումները ըստ հետևյալ հաջորդականության՝ \(6,7,8\)
 
1.; 2.; 3.
 
North_America_islands.jpg