Քարտեզում թվերով նշված են հետևյալ օբյեկտները՝ \(1,2,3\). հարթավայր; \(4\). դաշտավայր; \(5\). լեռնաշղթա; \(6,7\). դաշտավայր; \(8\). սարահարթ; \(9\). լեռնաշղթա; \(10\). լեռ
 
Գրեք այդ օբյեկտների միայն անվանումները ըստ քարտեզում համարակալման հետևյալ հաջորդականության՝ \(1,4,5\)
 
1. ; 2. ; 3.
 
North_America_relief.jpg