Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. Հյուսիսային Ամերիկայի կղզիներն ու թերակղզիները 4Մ.
2. Հյուսիսային Ամերիկայի մակերևույթի առանձնահատկությունները 3Մ.
3. Հյուսիսային Ամերիկայի ափամերձ ջրային օբյեկտների ճանաչումը քարտեզով 6Մ.
4. Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը 2Մ.