Ավելացրեք բաց թողած բառերը:
 
Կենտրոնական և Մեծ հարթավայրերի տարածքում տիրապետող   բնական զոնային բնորոշ են   , որոնք հարուստ են հումուսով: