Ընտրեք, թե  հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ՝ փոփոխական խոնավ անտառների բնական զոնայի համար, եթե մայրցամաքի արևելքով և հարավ արևելքով անցնեին սառը օվկիանոսային հոսանքներ: