Նկարագրով և նկարի միջոցով գտեք կենդանուն կամ բույսը:
 
«Պնդաճակատ» այս կաթնասունները բնակվում են տունդրայի և հարակից բնական զոնաներում: Ներկայումս հանդիսանում են վերացող տեսակ և գտնվում են պահպանության ներքո: Իրենց անունը ստացել են քաջ հայտնի երկու այլ կենդանիների անվանումների համադրումից: Ինչպե՞ս են անվանում այս կենդանուն:
 
 
ovcebyk.jpg