Նշեք ճիշտ տարբերակը:
 
Նշված մայրցամաքներից ո՞րն է միայն մասամբ գտնվում հարավային կիսագնդում: